ČIME SE BAVIMO

Carinsko posredovanje i zastupanje

Kao špedicija nudimo rešenja koja donose dodatnu vrednost vašem poslovanju, bilo da se radi o uvozu, izvozu, propratnim dokumentima. Takođe nudimo kompletnu uslugu vezanu za doradne i reeksportne poslove u spoljno trgovinskom poslovanju.

Transport

Preduzeće “Koralšped” se u okviru međunarodne špedicije bavi i organizacijom međunarodnog transporta sopstvenim vozilima (kombi, pickup vozila) a u saradnji sa mnogobrojnim transportnim kompanijama, na svim relacijama uključujći i prekomorske.

Skladištenje

“Koralšped” poseduje javno carinsko skladište za carinsku i necarinsku robu, kao i dozvolu za skladištenje roba stranih pravnih lica kao i roba u tranzitu. U javnom carinskom skladištu se obavljaju sve manipulacije robom (uzorkovanje, sortiranje, klasifikacija…)

Ukratko o nama

Preko 20 godina iskustva u poslovima carinskog posredovanja i zastupanja!